Stijging in burenruzies leidt tot meer bemiddeling en rechtsbijstand

De rijdende rechterConflicten tussen buren leiden steeds vaker tot heuse burenruzies, die zelfs het nieuws halen. Zo staan burenruzies centraal in het televisieprogramma ‘de Rijdende Rechter’ van Meester Visser. Veel voorkomende oorzaken zijn geluids- en rookoverlast, verbaal geweld, spelende kinderen, huisdieren, rondslingerend afval of rommel en erfafscheiding. Omdat buren elkaar minder goed kennen en de verhouding harder is geworden, komen zij vaak samen niet tot een oplossing. In die gevallen komt er een bemiddelaar of zelfs rechter aan te pas.

Meer ruzies naar de rechter

Cijfers van Justitie lieten eerder zien dat in 2011 landelijk 9000 bemiddelingszaken waren. Een jaar later was dat al gestegen naar 10.000. Ook rechtsbijstandsverzekeraars zien een stijging van het aantal burenruzies. Mensen met een rechtsbijstandverzekering doen bij een conflict met de buren steeds vaker beroep op de juridische hulp van de verzekeraar. Zo had verzekeraar Achmea in 2011 nog 400 zaken naar aanleiding van burenruzies, maar was dat aantal in 2013 opgelopen naar 600. Rechtsbijstandsverzekeraar DAS ziet eenzelfde trend: van 400 naar 580 zaken in twee jaar. De verzekeraars merken dat mensen sneller naar juridische middelen grijpen in plaats van met elkaar te praten over de irritaties.

Wat doet gemeente?

De gemeente hoeft alleen toe te zien op het naleven van gemeentelijke regels en de politie wordt alleen ingeschakeld als er sprake is van strafbare feiten. In veel gevallen zullen gemeente of politie bemiddelen om daarmee de verstandhouding tussen buren te verbeteren. Dit is tevens in het belang van de leefbaarheid van de wijk. Veel gemeenten bieden buurtbemiddeling aan, zoals te zien is op de kaart van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), dat gemeenten helpt met bemiddelen.

burenruzie politie

Zelf problemen oplossen?

Een conflict met de buren oplossen is altijd je eigen verantwoordelijkheid, zo schreef de Nationale Ombudsman twee jaar geleden al. Op de landelijke website van buurtbemiddeling organisaties zijn de meest voorkomende problemen en oplossingen te vinden. Zo is het zinvol er een nachtje over te slapen en dan een normaal gesprek met de buren voeren. Ook helpt het om je te verplaatsen in de buurman om zijn irritaties te begrijpen.

loesje

 

Tags: , ,

 

About the author

More posts by