Stijging aantal parttime opdrachten ZZP’ers

Het afgelopen jaar zijn het aantal parttime opdrachten voor ZZP’ers gestegen en het aantal fulltime opdrachten is gedaald. Dit melden de Universiteit van Tilburg en HeadFirst in een gezamenlijke marktmonitor ‘ZP Facts’. ZP Facts is de eerste kwartaalmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in de zakelijke dienstverlening. Een derde van de zelfstandigen is namelijk ‘kenniswerker’ (naast de vak- en ambachtsmensen).

Een mogelijke verklaring voor de afname in het aantal fulltime opdrachten, is dat organisaties het aantal uren terugdringen om een opdracht gedaan te krijgen. Dit allemaal om kosten te besparen.

Daling uren, tarieven en aanbod

Bij ongeveer 28% van de opdrachten betreft het een opdracht van 35 uur of minder. Daarbij daalde ook het gemiddeld aantal contracturen in de week. Vrouwen hebben nu gemiddeld een werkweek van 29 uur en mannen 33 uur.

Daarnaast zet de daling in het uurtarief ook voort. Die continue daling is al sinds 2013 gaande en daarbij spreekt men inmiddels over meer dan 10 euro per uur.

grf

Het totale opdrachtenaanbod in 2014 is enigszins gedaald. De ICT en energiebranche blijven redelijk stabiel. In de financiële sector (banken en verzekeraars) is een lichte daling te zien.

In de kwartaalmonitor ZP Facts zijn alle cijfers en bevinden van HeadFirst en de Universiteit van Tilburg na te lezen.

 

Tags: , , ,

 

About the author

More posts by